LELBAs Ārmisijas nozare atsaucas uz līdzcilvēku vajadzībām pasaulē, sniedzot redzamā, "taustāmā" veidā palīdzību un apliecina Dieva mīlestību līdzcilvēkiem, dodot un daloties ar to, ko Dievs ir devis.  

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started